Kandila

Ang ating mga dila’y
gawa sa kandila.

Gumagapang sa katawan
habang umaapoy.

Kamay sa kamay
binabalot ang dilim.

At balat sa balat
sabay natutunaw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s